Thông số kỹ thuật

Dung sai chiều rộng dải thép

Dung sai chiều rộng dải thép

Tiêu chuẩn: CNS 8499, G 3164
Tiêu đề: Chiều rộng rải thép

 

 

 

 

 

Đơn vị: mm

Độ dày Chiều rộng

W <160

160 ≦ W <250

250 ≦ W <400

400 ≦ W <630

630 ≦ W <1000

T <0,60

± 0,15

± 0,20

± 0,25

± 0,30

± 0,50

0,60 ≦ T <1,00

± 0,20

± 0,25

± 0,25

± 0,30

± 0,50

1,00 ≦ T <1,60

± 0,20

± 0,30

± 0,30

± 0,40

± 0,60

1,60 ≦ T <2,50

± 0,25

± 0,35

± 0,35

± 0,50

± 0,70

2,50 ≦ T <4,00

± 0,30

± 0,40

± 0,40

± 0,50

± 0,80

Lịch sử
    3Thắc mắc